Informace pro výrobce softwaru

Na vyčítání dat pacienta z PRAXISsticku si můžete stáhnout modul

          USBLesen.exe           (Poslední změna: 01.12.2020)

Tento potřebuje k provozu software .NET
(viz jen část předpoklady na provoz - potřebné při .NET instalaci)
[ostatní části se týkají pro tento PRAXISstick-modul nerelevantní požadavky].


Popis:
Načte pacientovy data z PRAXISsticku do textového souboru.


Syntax:
    USBLesen.exe -uPísmenoUSB-jednotky -aCestaAplikace -dVýstupníSouborSCestou [-fVýstupníFormát]

Parametry:

Cesty by neměly obsahovat mezery (protože se nedá vyloučit záměna s více argumenty)
Parametry mohou být uvedeny v libovolném pořadí


Možné chyby:


Příklad:
    USBLesen.exe -uJ: -aF:\PRAXISstick\ -dF:\PRAXISstick\Daten\USBDaten.dat -f0Výstupní formát:
Ve výstupním souboru se data zapisují do řádků - jeden v každém řádku. Pokud údaj neexistuje, je vložen prázdný řádek.

Data pacienta jsou ve výstupním souboru v následujícím pořadí:

1 Zdravotní pojišťovna Název zdravotní pojišťovny
2 Region Číslo regionu (pokud existuje / nebo 00)
3 Číslo pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy pacienta
4 Kód pojišťovny Číslo zdravotní pojišťovny
5 Rodné číslo pacienta (např.: 841225/3865)
6 Skupina Příp. skupina pacienta (pro stomatology)
7 Titul Akademický titul
8 Jméno Jméno pacienta
9 Dodatek ke jménu Např.: von, de, van der, ...
10 Příjmení Příjmení
11 Narozeniny Formát: DDMMRRRR
12 Ulice Adresa pacienta
13 Země Kód země (např. A, CH, CZ, D, SK, ...) nebo (AT, DE, ...)
14 PSČ PSČ trvalého bydliště
15 Místo Bydliště pacienta
16 Platnost PRAXISstick platný do:
Formát: MMRR
např. 0727 (platí do konce července 2027)
17 Pohlaví M: mužské
W: ženské
18 Soukromý pacient 0: Poistenec
1: Soukromý pacient
(ostatní hodnoty jsou rezervovány pro budoucí rozšíření)
19 Číslo pacienta Při vyvolání ze zdravotnického softwaru, u lékaře uložené číslo pacienta
jinak prázdné
20 Vydávající země Pokud bydliště není totožné s krajinou vydání PRAXISsticku,
kód země vystavení PRAXISsticku
(např. pracující v zahraničí)

Pokud máte zájem o připojení PRAXISsticku přes rozhraní s Vaším zdravotnickým softwarem, tak mě kontaktujte.


Autor

Ponuky Domovská stránka


Tiráž