Informácie pre výrobcov softvéru

Na vyčítanie dát pacienta z PRAXISsticku si môžete stiahnuť modul

          USBLesen.exe           (Posledná zmena: 01.12.2020)

Tento potrebuje k prevádzke softvér .NET
(pozri len časť predpoklady na prevádzku - potrebnej pri .NET inštalácii)
[ostatné časti sa týkajú pre tento PRAXISstick-modul nerelevantné požiadavky].


Popis:
Načíta pacientove dáta z PRAXISsticku do textového súboru.


Syntax:
    USBLesen.exe -uPísmenoUSB-jednotky -aCestaAplikácie -dVýstupnýSúborSCestou [-fVýstupnýFormát]

Parametre:

Cesty by nemali obsahovať medzery (pretože sa nedá vylúčiť zámena s viacerými argumentmi)
Parametre môžu byť uvedené v ľubovoľnom poradí

Možné chyby:


Príklad:
    USBLesen.exe -uJ: -aF:\PRAXISstick\ -dF:\PRAXISstick\Daten\USBDaten.dat -f0



Výstupný formát:
Vo výstupnom súbore sa dáta zapisujú do riadkov - jeden v každom riadku. Ak údaj neexistuje, je vložený prázdny riadok.

Dáta pacienta sú vo výstupnom súbore v nasledujúcom poradí:

1 Zdravotná poisťovňa Názov zdravotnej poisťovne
2 Región Číslo regiónu (ak existuje / alebo 00)
3 Číslo poistnej zmluvy Číslo poistnej zmluvy pacienta
4 Kód poisťovne Číslo zdravotnej poisťovne
5 Rodné číslo pacienta (napr.: 841225/3865)
6 Skupina Príp. skupina pacienta (pre stomatológov)
7 Titul Akademický titul
8 Meno Meno pacienta
9 Dodatok k menu Napr.: von, de, van der, ...
10 Priezvisko Priezvisko
11 Narodeniny Formát: DDMMRRRR
12 Ulica Adresa pacienta
13 Krajina Kód krajiny (napr. A, CH, CZ, D, SK, ...) alebo (AT, DE, ...)
14 PSČ PSČ trvalého bydliska
15 Miesto Bydlisko pacienta
16 Platnosť PRAXISstick platný do:
Formát: MMRR
napr. 0727 (platí do konca júla 2027)
17 Pohlavie M: mužské
W: ženské
18 Súkromný pacient 0: Poistenec
1: Súkromný pacient
(ostatné hodnoty sú rezervované pre budúce rozšírenie)
19 Číslo pacienta Pri vyvolaní zo zdravotníckeho softvéru, u lekára uložené číslo pacienta
inak prázdne
20 Vydávajúca krajina Ak bydlisko nie je totožné s krajinou vydania PRAXISsticku,
kód krajiny vystavenia PRAXISsticku
(napr. pracujúci v zahraničí)

Ak máte záujem o pripojenie PRAXISsticku cez rozhranie s Vašim zdravotníckym softvérom, tak ma kontaktujte.


Autor

Ponuky Domovská stránka


Tiráž