Poukaz

Toto okno sa otvorí z formulára poukazy.

Nasledujúci obrázok ukazuje detaily zvoleného poukazu.

Dáta poukazu môžu editovať len užívatelia s dostatočnými oprávneniami (lekár, stomatológ, ...).

Pole Vystavený dňa sa ukazuje prvý mesiac (30 dní) so zeleným pozadím. Potom sa farba pozadia zmení (do 90 dní) na oranžovú. Neskôr sa farba pozadia zmení na červenú (lebo poukaz už príp. nie je platný).

Pole Kvartál ukazuje kvartál, v ktorom bol poukaz vystavený.

V poli Pn do sa ukazuje ešte príp. platná práceneschopnosť.

Tlačidlom Poukaz prevziať sa dá poukaz preniesť na počítač užívateľa.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia naspäť k formuláru poukazy.