Röntgenová snímka

Toto okno sa otvorí z formulára Röntgenové snímky.

Nasledujúci obrázok ukazuje formulár s röntgenovou snímkou.

Röntgenové snímky sa ukladajú vystavujúcimi lekármi a môžu ich pozrieť a príp. čítať len užívatelia s dostatočnými oprávneniami (lekár, nemocnica, ...).

Ak sa röntgenová snímka nezmestí do okna, tak sa na pravej, príp. spodnej strane automaticky ukáže posuvník, ktorým sa dá snímka posúvať.

To isté platí aj pre text nálezu, ak sa nezmestí do okna, tak sa na pravej strane automaticky ukáže posuvník, ktorým sa dá v texte listovať.

Pre rôzne možnosti zobrazenia röntgenovej snímky sa nachádzajú vľavo od snímku malé prepínače, ktorými sa dá ukázať snímka v rozličných modusoch:

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia naspäť k formuláru röntgenové snímky.