Začiatok

NaspäťĎalej 1 / 12

Vážená pani doktorka,

vážený pán doktor.

Určite Vaša práca pozostáva z mnohých výkonov, ktoré by ste mohli lepšie a rýchlejšie urobiť pomocou počítača. Pri tejto príležitosti Vám chcem predstaviť Windows-program PRAXIS. Tento program je vhodný na spravovanie dát, vyskytujúcich sa vo Vašej ambulancii. Tieto môže pri potrebe rýchlo vyhľadať a dať Vám k dispozícii. Veľa úloh sa dá urobiť len niekoľkými kliknutiami myšou.

Program je napísaný veľmi prehľadne a dá sa ľahko používať. To umožní doktorovi aj zamestnancom rýchle zapracovanie do programu. Môžu ho používať doktori všetkých špecializácií.

Evidovanie dát je prispôsobené práci v praxi, pretože program bol vyvinutý - a naďalej sa vyvíja - podľa predstáv doktorov v ambulancii. Prehľad možností, ktoré program poskytuje, sa predvedie na typickom príklade z praxe:

1. Pacient príde do Vašej ambulancie.

Môžete v hlavnom menu otvoriť kartotéku, alebo pacienta najprv zaviesť do čakárne.

Hlavné menu

Obrázok ukazuje hlavné menu programu, v ktorom sa môže zvoliť jedna z viacero možností.

NaspäťĎalej1 / 12