INFORMÁCIA

Zákazka / dotaz

Dipl.-Ing. Mag. Ivan Moro

informatika, fyzika


Vývoj softvéru pre Windows®

Aplikácia Vývojové prostredie
Databáza Paradox
  MS SQL Express
  dBase
  Visual Studio
Programovací jazyk Visual C#
  Object PAL
  .NET
  C / C++
  Java
Internet Visual Web
  HTML
  JavaScript

Kontakt

PonukyDipl.-Ing. Mag. Ivan Moro;    Horská 11/F;    SK-83152 Bratislava
Tel.:  00421 - 2 - 39018744;   Fax:  0049 - 3212 - 1092886;   E-Mail:
ivan.moro@online.de


ZÁKAZKA / DOTAZ

Informácia

Odosielateľ
Napíšte sem adresu kontaktnej osoby:
Firma:
Titul:
Meno:
Priezvisko:
Ul.:
PSČ: Miesto:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
  Ohľadne ďalších detailných informácií k zákazke sa dajte so mnou do styku - najlepšie o hodine

Naviažte so mnou styk cez e-mail / fax

Popis zákazky
dotaz:
Systém: Windows 7 alebo novší      Windows 2000 / XP / Vista
  iný

Mal by som záujem na nezávislej porade pri výbere počítača.


Miesto dňa

email