Aktualizace

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Obrázek ukazuje formulář na aktualizaci dat pacienta.

Ve formuláři se ukážou na levé straně data pacienta, jako jsou uloženy na počítači uživatele.
Jsou rozděleny do 3 skupin (data pacienta, data pojištění a EHIC-data). Každá skupina se dá zvolit příslušnou volbou.

Na pravé straně se ukazují data pacienta, jako jsou uloženy na PRAXISsticku.

Chcete-li aktualizovat údaje na PRAXISsticku, vyberte na levé straně části dat, které mají být aktualizovány (např. háček u dat pojištění). Tyto se již nebudou ukazovat zatměla.
Pak se dole klikne na tlačítko > aktualizovat> a zvolené data se přenesou z počítače na PRAXISstick.


Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.