PRAXISstick

Návod

 

PRAXISstick-aplikace se spustí po vložení pacientova usb-klíče dvojitým kliknutím na soubor

PRAXIS-Stick.exe

na disku (registrovaného) uživatele.

Pokud se aplikace nespustí jinou aplikací (typicky zdravotnickým softwarem), tak se nejprve otevře malé okno na výběr potřebných parametrů:

Tlačítkem Inicializace se zadá nebo vybere Konfigurace parametrů.

Tlačítkem Exit se aplikace ukončí.

Tlačítko Start spustí PRAXISstick-aplikaci a otevře hlavní menu aplikace.

Tím se otevře hlavní menu PRAXISstick aplikace.

HLAVNÍ MENU

Jaké informace se ukáží, závisí na oprávněních uživatele.

Obrázek ukazuje hlavní menu zkušební verze pro nezaregistrovaného uživatele bez oprávnění. Takový přístup má každý, kdo přenese aplikaci z internetu a nedá se zaregistrovat. Oprávnění zkušební verze nemůže ani pacient rozšířit.
Při potřebě dodatečných povolení se může uživatel nechat tlačítkem Registrace zaregistrovat. Pak dostane standardně jeho specializaci přidělené oprávnění a může vystavovat další PRAXISsticky.

Pokud pacient povolil všeobecný přístup k jeho pohotovostním informacím, tak má každý uživatel právo na čtení těchto pohotovostních informací (viz světlezelená obarvenou plošku vedle Pohotovostních informacích pod oprávněním Číst). Tento přístup může být užitečný pro záchranné služby, sanitky, ..., které mohou pohotovostní informace pacienta ihned číst, bez předem udělané registrace.
Pokud pacient nepovolil přístup k těmto datům, tak se dají číst jen po zadání platného hesla v pacientově PRAXISstick-aplikaci.

Pozn.: Příklad ukazuje PRAXISstick se zkušebními daty (viz poznámka v červené barvě).Registrovaní uživatelé mají výchozí oprávnění
(Číst, Psát, Přidat, Vymazat),
které mohou být pacientům v jeho PRAXISstick-aplikaci rozšířené / omezené.

Existuje možnost bezplatné registrace, která zmocní číst již existující data, nebo zaregistrovat plnou verzi, kterou se dají vlastní data editovat.

Horní obrázek ukazuje bezplatnou registraci, kterou se obdrží standardní oprávnění pro čtení již existujících dat.
Dodatečně může uživatel zhotovit nové PRAXISsticky pro pacienty.
Tato oprávnění v bezplatné verzi nemůže ani pacient rozšířit, ale práva na čtení odebrat nebo přidat.


Při registrované plné verzi dostane uživatel pro něj potřebná oprávnění na data pacienta (viz obrázek níže). Tato oprávnění může pacient změnit pro data na svém PRAXISsticku.

- Pro data skupiny Údaje lékařů (viz obrázek) existují oprávnění Číst (pro cizí data), jakož i Psát, Přidat a Vymazat (pro vlastní data).
Jednotlivé oprávnění mají následující význam:

Každý uživatel může s příslušnými oprávněními editovat jen vlastní data. Cizí data může jen tehdy vidět, pokud má příslušné oprávnění pro čtení dat.

- Pro data skupiny Údaje pacienta existují pouze oprávnění Číst a Psát, protože existuje pouze jeden záznam.
Tyto mají následující význam:


Vedle toho existuje ještě jedno výchozí oprávnění pro každého uživatele Pacient, které může měnit pouze sám pacient v jeho PRAXISstick-aplikaci.

- Oprávnění Pacient má následující vliv:

Pokud pacient vzal uživateli tato práva, tak uživatel dostane při pokusu dopadu na kmenová data pacienta (jméno, adresa, pojištění) příslušné oznámení.

Oprávnění k určitá data se ukazuje zelenou barvou při označení toho oprávnění.. Chybějící oprávnění na tato data, se ukáže červenou barvou.
Za oprávněními se nachází malé bílé tlačítko. Pokud se toto naklikat, tak se otevře formulář s příslušnými daty a oprávněními na tato data.

Příklad v následujícím obrázku:
Ve skupině Údaje lékařů nemá uživatel při Nálezech oprávnění, vlastní nálezy vymazat (neboť oprávnění Vymazat se ukazuje červenou barvou). Všechny ostatní oprávnění na nálezy má uděleny (ukazuje se zelenou barvou). Kliknutím vpravo vedle oprávnění na malé tlačítko se dá otevřít formulář s nálezy s ukázánými oprávněními.

Obrázek ukazuje hlavní menu aplikace.
Nahoru se ukazuje jméno a datum narození pacienta.
Dole je volná plocha, v níž se může ukázat obrázek pacienta.
Poznámka: Obrázek se ukáže pouze tehdy, pokud se na PRAXISsticku nachází grafický soubor s názvem "Patient.png".

Ve skupině Údaje pacienta může pacient individuálně uvolnit jednotlivé data:

Pohotovostní informace, Karta dárce orgánů, Rozhodnutí pacienta a Závěť.

Zpřístupnění těchto dat znamená, že je registrovaný uživatel s přiděleným oprávněním pro čtení bez hesla může číst. To může být užitečné např.. v nouzovém případě, aby pomocné síly mohly rychle potřebná data nahlédnout, ale ne změnit.


Poznámky:

Příklad: Pokud pacient odevzdá jeho USB-klíč u lékaře, tak se tento nejprve automaticky zavede s jemu předvolenými oprávněními na data na tom USB-klíči. Tato oprávnění mu povolí přístup (číst, psát, přidat, vymazat, ...) na některé, pro něj relevantní data.
Pacient může lékaři později udělit nebo odejmout další oprávnění. On sám nemůže udělat žádné změny na datech, ale tyto jen nahlédnout / číst.

 

Vlevo dole je několik tlačítek, se kterými se dají s příslušnými oprávněními provést následující úkoly:

 

Ostatní tlačítka otevřou příslušný formulář na editování dat pacienta.

Mají následující společné vlastnosti:

 

POZNÁMKA: Nová verze PRAXISstick -softwaru se nahraje automaticky, jestliže se klíč odevzdá oprávněné instituci (např. lékař, stomatolog, pojišťovna, ...).