Inicializace

Toto okno se otevře z úvodního formuláře Standalone-verze,
nebo při prvním spuštění aplikace.

Obrázek ukazuje formulář na inicializaci parametrů pro aplikaci.

V tomto formuláři se zadají následující informace:

Při prvním spuštění se založí konfigurace Privat, aktuální cesta jak Pracovní adresář a jeho podadresář jako Výstupní cesta. Navíc se zavede jeden USB-disk z listiny dostupných disků.

Pokud netřeba změnit žádný parametr, tak se klikne na OK. Od následujícího spuštění se bude tato konfigurace používat jako standardně výchozí konfigurace.

Pokud je třeba změnit USB-disk pro PRAXISstick, tak se klikne na vedlejší okénko, kde se může zvolit jiné písmeno jednotky.

Pokud třeba změnit Cestu, tak se klikne na tlačítko vlevo vedle řádku. Otevře se dialogové okno, kde si můžete vybrat požadovaný adresář.

Pokud jsou nezbytné různé konfigurace, tak se dají založit dodatečné konfigurace tlačítkem Novou konfiguraci založit a tlačítkem Konfiguraci vymazat, aktuálně zvolenou konfiguraci vymazat.

Pokud má aplikace spustit s jinou než standardní konfigurací, musí se tato vybrat před spuštěním tlačítkem Inicializace.


Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.