Stavy chrupu

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Ve formuláři se nachází tabulka se seznamem uložených statusů chrupu.

Na obrázku je formulář s tabulkou uložených stavů chrupu.

V tabulce jsou zobrazeny následující informace:

Kliknutím na záhlaví sloupce se tabulka setřídí střídavě vzestupně / sestupně podle hodnoty zvoleného sloupce. Směr třídění se ukazuje malou šipkou v hlavičce sloupce.

Pod tabulkou je výběr pro volbu dat. Pokud je volba nakliknutá, tak se ukážou pouze údaje, které odpovídají záznamu zvoleného kritéria. Mohou být zvoleny následující kritéria:

Příklad: Pokud je vybraný řádek (označeno malou šipkou v levém sloupci), tak se kliknutím na tlačítku Stomatolog ukáží jen řádky se stavy chrupu, které byly zavedeny tímto stomatologem.

Chcete-li zobrazit zvolený stav chrupu, tak se dá kliknutím na tlačítko Stav chrupu ukázat otevřít formulář se stavem chrupu.
Poznámka: Zubní stav lze otevřít dvojitým kliknutím na požadovaný řádek.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.