Pohotovostní informace

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Kdo může tyto informace vidět, určuje pacient v nastavení jeho PRAXISstick-softwaru. Tam může určit, zda jsou tyto údaje zpřístupněny pro každého, nebo je lze vidět jen po zadání správného hesla v jeho PRAXISstick-softwaru.

Obrázek ukazuje formulář s pohotovostními informacemi.

Data může editovat jen medicínský personál s příslušnými oprávněními na editování dat.
Tlačítky pridat se zavede jeho adresa do příslušného políčka.

Pacient může editovat jen pole příbuzných. K tomu je třeba nejprve zadat správné heslo v jeho PRAXISstick-softwaru. Tím se povolí dopad na pole příbuzní.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.