Karta dárce orgánů

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Kdo může tyto informace vidět, určuje pacient v nastavení jeho PRAXISstick-softwaru. Tam může určit, zda jsou tyto údaje zpřístupněny pro každého, nebo je lze vidět jen po zadání správného hesla v jeho PRAXISstick-softwaru.

Obrázek ukazuje formulář s volbami pro darování orgánů.

V závislosti na zvolené možnosti se ukáží další pole, které mají být vyplněny.

Obrázek ukazuje příklad, ve kterém jsou zadány orgány, které se nemohou použít pro darování orgánů.

Pacient ještě musí v jeho PRAXISstick-softwaru změny potvrdit, neboť jen v jeho PRAXISstick-softwaru se nachází tlačítko pro potvrzení provedených změn.


Pole Datum se při opuštění formuláře automaticky vyplní, příp. po každé změně ve formuláři zaktualizuje.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.