Rozhodnutí pacienta

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Kdo může tyto informace vidět, určuje pacient v nastavení jeho PRAXISstick-softwaru. Tam může určit, zda jsou tyto údaje zpřístupněny pro každého, nebo je lze vidět jen po zadání správného hesla v jeho PRAXISstick-softwaru.

Obrázek ukazuje prázdný formulář s rozhodnutím pacienta.

Pokud je přístup povolen a uživatel má oprávnění na editování, tak se povolí přístup na jednotlivé vstupní pole pro zadání požadovaných údajů pečovatele, a pokud je to nutné, poznámku.
Tlačítkem přidat může uživatel zavést vlastní adresu jako pečovatel.
Pozn.: Každou změnou dat na formuláři se příp. existující podpis pacienta vymaže a musí v jeho PRAXISstick-softwaru obnovit.

Pacient ještě musí v jeho PRAXISstick-softwaru, v němž se nacházejí dodatečné tlačítka, údaje vlastním podpisem potvrdit.

Pole Datum se při opuštění formuláře automaticky vyplní, příp. po každé změně ve formuláři zaktualizuje.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.