Vyšetření

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Ve formuláři se nachází tabulka se seznamem uložených vyšetření pacienta (např. ekg, ultrazvuk, sonografie, ...).

Na obrázku je formulář s tabulkou uložených vyšetření.

V tabulce jsou zobrazeny následující informace:

Kliknutím na záhlaví sloupce se tabulka setřídí střídavě vzestupně / sestupně podle hodnoty zvoleného sloupce. Směr třídění se ukazuje malou šipkou v hlavičce sloupce.

Pod tabulkou je výběr pro volbu dat. Pokud je volba nakliknutá, tak se ukážou pouze údaje, které odpovídají záznamu zvoleného kritéria. Mohou být zvoleny následující kritéria:

Příklad: Pokud je vybraný řádek (označeno malou šipkou v levém sloupci), tak se kliknutím na tlačítku Lékař ukáží jen řádky s vyšetřeními, které byly udělaný tímto lékařem.

Pokud si chcete prohlédnout zvolené data vyšetření (a soubor existuje), tak se dá kliknutím na tlačítko Vyšetření ukázat spustit pro zvolené data odpovědnou aplikaci na ukázání zvolených dat.

Např. se dá ukázat MPEG-video v aplikaci, která dokáže tento formát zobrazit. Pokud se taková aplikace nenachází na počítači, tak dostanete zprávu, že se zvolené data nedají ukázat.
Poznámka: Aplikaci s příslušnými daty vyšetření lze otevřít dvojitým kliknutím na požadovaný řádek.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.