Závěť

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Zde napsán závěť není právně závazný! Má pouze informativní charakter.
Pouze vlastnoručně napsaný a podepsaný závěť je právně závazný.

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Kdo může tyto informace vidět, určuje pacient v nastavení jeho PRAXISstick-softwaru. Tam může určit, zda jsou tyto údaje zpřístupněny pro každého, nebo je lze vidět jen po zadání správného hesla v jeho PRAXISstick-softwaru.

Obrázek ukazuje formulář s informativní závětí.

Data může editovat jen pacient se svým PRAXISstick-softwarem.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.