Nový PRAXISstick zhotovit

Toto okno se otevře z hlavního menu při zhotovování nového PRAXISsticku ze standalone-verze aplikace.

Obrázek ukazuje formulář na manuální Zavedení dat pacienta na PRAXISstick.

Do formuláře se zadají data pacienta na zhotovení PRAXISsticku. K tomu je třeba vyplnit alespoň tučně označené políčka.

V poli pro kód země se automaticky vyplní značka země, pro kterou byla provedena registrace.

V poli Platnost se zavede 10-letá platnost od data vystavení
(jako upozornění, že USB-klíč by měl být obnoven nejpozději po uplynutí této doby).


Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na Přerušit se přeruší zhotovování PRAXISsticku a vrátí zpět k hlavnímu menu.

Pokud jsou přinejmenším vyplněny všechny potřebné pole, tak se kliknutím na tlačítko OK vrátí zpět do hlavního menu a zhotoví nový PRAXISstick.