Registrace

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Obrázek ukazuje formulář pro registraci PRAXISstick softwaru.

Na rozdíl od PRAXISstick-softwaru pro pacienty, který slouží pouze pro ukázání na klíči uložených dat, je na USB-klíči nainstalován a nemusí se nechat zaregistrovat, musí se PRAXISstick-software pro uživatele, kteří chtějí na PRAXISsticku ukládat data, nechat zaregistrovat.

K tomu je třeba ukázán formulář vyplnit, vytisknout a podepsaný faxem nebo poštou odeslat na zaregistrování. Tím se prověří, že jen pověřené osoby ze zdravotnictví (příp. administrace) software nainstalují.


Provedení registrace:

1) Nejprve je třeba pod Licencí zadat, zda se má zaregistrovat bezplatná verze, která opravňuje jen čtení již existujících dat,
nebo plná verze, která opravňuje i editování dat.
Pozn.: Aktuální cenovou listinu plné verze pro různé země je lze vidět na následující stránce v internetu:
http://moro.onlinehome.de/

2) Pak se zadá počet objednaných licencí.

3) Pak se zvolí, zda se software registruje na "osobu" (např. lékař / pediatr / terapeut / lékárník / ...),
nebo na "firmu" (např. nemocnice / dům péče / sanatorium / pojištovna / ...).
Podle volby se v registračním formuláři změní některá pole, které mají jen pro daný výběr význam.

4) Pak se vyplní další pole registračního formuláře. Přinejmenším je třeba, aby byly alespoň tučně označeny povinné pole vyplněna. Pokud se nevyplní povinné pole, tak se registrační formulář dosud nedá vytisknout, pokud se do povinného políčka údaje nedoplní.

5) Nakonec se zadají do polí "Příslušný úřad" a "Číslo" potřebné údaje, kterými se dá ověřit správnost zadaných údajů.

Příklady:

Lékař může v poli Příslušný úřad zadat Lékařskou komoru a v poli Číslo jemu přidělené číslo (napr.kód lékaře, IČO, ...).
Firma může do těch polí zavést údaje z Obchodního rejstříku.Po vyplnění všech potřebných údajů si přečtěte podmínky. Pokud s nimi souhlasíte, tak se to potvrdí kliknutím na přepínač: Podmínky jsem přečetl a souhlasím. Tím se zpřístupní tlačítko Vytisknout. Toto vytiskne vyplněný registrační formulář s aktuálním datem. Vyplňte dole ve formuláři místo a podepište ho. Odešlete pak registraci faxem nebo poštou na v podmínkách zadané číslo faxu / poštovní adresu.

Po několika dnech dostanete přes eMail objednaný doplněk pro PRAXISstick-software s Vašimi oprávněními na data.


Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.