Uživatelé

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Ve formuláři se nachází tabulka se seznamem všech uživatelů, kteří měli přístup na PRAXISstick a editovali / přidávali data.

Na obrázku je formulář s tabulkou uživatelů.

V tabulce jsou zobrazeny následující informace:

Kliknutím na záhlaví sloupce se tabulka setřídí střídavě vzestupně / sestupně podle hodnoty zvoleného sloupce. Směr třídění se ukazuje malou šipkou v hlavičce sloupce.

Odevzdá pacient poprvé jeho PRAXISstick novému - v tabulce se ještě nenacházejícímu - uživateli s PRAXISstick-softwarem (např. zdravotnické zařízení, lékař, ...), tak se data uživatele automaticky zavedou spolu s jeho standardními oprávněními do tabulky uživatelů.
UPOZORNĚNÍ: Uživatel má vždy oprávnění pro čtení dat, které sám na klíči uložil.

Chcete-li zobrazit detaily zvoleného uživatele, tak se dá kliknutím na tlačítko Údaje o uživateli otevřít formulář s podrobnými informacemi o uživateli.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.