Pracovní neschopnosti

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Ve formuláři se nachází tabulka se seznamem pacientovi vystavených a uložených absencí.

Na obrázku je formulář s tabulkou vystavených absencí.

V tabulce jsou zobrazeny následující informace:

Kliknutím na záhlaví sloupce se tabulka setřídí střídavě vzestupně / sestupně podle hodnoty zvoleného sloupce. Směr třídění se ukazuje malou šipkou v hlavičce sloupce.

Pod tabulkou je výběr pro volbu dat. Pokud je volba nakliknutá, tak se ukáží pouze údaje, které odpovídají záznamu zvoleného kritéria. Mohou být zvoleny následující kritéria:

Příklad: Pokud je vybraný řádek (označeno malou šipkou v levém sloupci), tak se kliknutím na tlačítku Lékař ukáží jen řádky s pracovní neschopností, které byly vystaveny těmto lékařem.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.