PRAXISstick

Návod

 

PRAXISstick-aplikace se spustí po vložení pacientova usb-klíče dvojitým kliknutím na soubor

PRAXIS-Stick.exe

na pacientově usb-klíči.

 

HLAVNÍ MENU

Toto okno se otevře při spuštění PRAXISsticku.

Nejprve se ukážou některé údaje pacienta:

Jméno, Krajina a - pokud bylo pacientem zavedeno - i telefonní číslo.
Tyto informace mohou sloužit k tomu, aby se po ztrátě nalezený klíč pacienta mohl vrátit zpět majiteli.

Ve skupině Údaje pacienta se mohou nechat zpřístupnit jednotlivé data:

Pohotovostní informace, Karta dárce orgánů, Rozhodnutí pacienta a Závěť.

Zpřístupnění dat znamená, že se dají číst bez hesla a bez oprávnění. To může být užitečné např.. v nouzovém případě, aby pomocné síly mohli rychle potřebná data nahlédnout, ale ne změnit.
Pokud data nejsou pacientům zpřístupněny, tak se mohou - jako všechny ostatní data - nahlédnout jen po zadání správného hesla.

Které z těchto dat se zpřístupní, rozhoduje pacient ve formuláři Nastavení.
Zda a kdo může dělat změny na datech, může pacient určit ve formuláři Uživatelská práva.

Poznámka: Data mohou (s výjimkou některých soukromých dat) editovat / přidávat pouze zdravotnická zařízení (např. pojišťovny) nebo zdravotnický personál (např. lékaři).

Příklad: Po odevzdání pacientova klíče lékaři se tento automaticky zavede s jeho předvolenými oprávněními do seznamu uživatelů pacientova klíče. Toeto oprávnění mu povolí dosah (číst, psát, měnit, vymazat, ...) určité, pro něj relevantní data.
Pacient může lékaři dodatečně přidat, nebo vzít některé oprávnění, ale nemůže udělat žádné změny na datech, ale tyto jen nahlédnout / číst.

 

Ve skupině Pojišťovna se ukazují data pojištění pacienta.

Tato data vyplní buď pojišťovna pacienta, nebo se převezmou při vystavení pacientova-klíče např. u lékaře z dat zdravotnického softwaru, nebo se přímo zavedou přes vyplněný formulář.

Pokud chcete vidět tyto a jiná data na pacientově klíči, tak je třeba nejprve zadat do pole Heslo správne heslo. Při tom třeba dbát i na správné zadání velkých / malých písmen. Zadávání hesla se ukončí klávesou tabulátor.

Poznámka: Po každém zadání nesprávného hesla se zdvojnásobí čas v sekundách, který musí uplynout, aby se znovu mohlo heslo zadat. Neúspěšný pokus se ukáže vpravo vedle hesla blikajícím vykřičníkem.

 

Po zadání správného hesla se ukáží ostatní data a umožní se dosah k jiným datům pacienta.
Poznámka: Obrázek se ukáže jen tehdy, pokud se na PRAXISsticku nachází grafický soubor s názvem "Patient.png".

Kliknutím vedle jednoho z polí:
Ul., PSČ, Místo, nebo Telefon,
se mohou tato data přímo měnit / zavést (např. po změně bydliště).

 

Další přepínače mají následující význam:

 

POZNÁMKA: Nová verze PRAXISstick-softwaru se nahraje automaticky, pokud se klíč odevzdá oprávněné instituci (např. lékař, stomatolog, pojišťovna, ...).