Pohotovostní informace

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Kdo může tyto informace vidět, určuje pacient. K tomu se dá ve formuláři nastavení určit, zda jsou tyto údaje zpřístupněny pro každého, nebo je lze vidět jen po zadání správného hesla v hlavním menu.

Obrázek ukazuje formulář s pohotovostními informacemi.

Data může editovat jen medicínský personál s příslušnými oprávněními na editování dat.

Pacient může editovat jen pole příbuzných. K tomu je třeba nejprve zadat správné heslo ve vedlejším poli (a ukončit zadávání klávesou tabulátor). Tím se povolí dopad na pole příbuzní.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.