Nastavení

Toto okno se otevře z hlavního menu. Je přístupné pokud v hlavním menu bylo zadáno správné heslo.

V tomto formuláři lze změnit nastavení pro data ve skupině hlavního menu údaje pacienta, které se mají nechat zpřístupnit pro všechny uživatele.

UPOZORNĚNÍ: Nastavení pro krajinu a jazyk jsou předběžně nedostupné. Jsou připraveny na rozšíření v budoucích verzích.

Obrázek ukazuje formulář na změnu nastavení.

Pokud mají být určitá data pacienta (např. pohotovostní informace) dostupné na čtení pro všechny uživatele (např. lékaři) bez zadání hesla, tak se udělí toto právo háčkem vedle požadovaných dat.
Toto oprávnění (háček) se udělí kliknutím myší do příslušného pole a při potřebě se odstraní dalším kliknutím.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.