Záloha

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Formulář obsahuje listinu se seznamem záložních kopií - uložených pod identifikátorem uvedeným vpravo dole.

Obrázek ukazuje formulář s listinou existujících záložních kopií.

Pod listinou se seznamem záložních kopií jsou pole a tlačítka na jejich úpravu.

Pokud chcete změnit vlastní identifikátor uvedený v pravém dolním rohu, musíte nejprve v levém poli zadat heslo (a opustit pole tlačítkem tab). Toto uvolní pole s identifikátorem na editování.
UPOZORNĚNÍ:
Po ukončení editování v poli identifikátor tlačítkem tabuátor, se pole znovu zablokuje.
Identifikátor, který již používají jiní uživatelé, nebude přijat a nedá se uložit.

Dole se nacházejí následující tlačítka:

Vytvořit novou záložní kopii : Po kliknutí na toto tlačítko se na pevném disku vytvoří nová záložní kopie souborů PRAXISsticku a do seznamu existujících záložních kopií se přidá datum vytvoření nové kopie (ve formátu světového času [bez ohledu na časová pásma na celém světě]).

Obnovit vybranou záložní kopii: Toto tlačítko lze nakliknout, když je vybrána záložní kopie. Pokud kliknete na toto tlačítko, kompletní vybraná záložní kopie se zkopíruje na nový prázdný PRAXISstick . Budete upozorněn na nutnost vložení nového prázdného USB klíče.
UPOZORNĚNÍ:
- Stávající PRAXISstick nemůže být přepsán záložní kopií.
- Všechny soubory na USB klíči budou před obnovením záložní kopie vymazány.

Vybranou záložní kopii vymazat : Toto tlačítko lze nakliknout, když je vybrána záložní kopie. Pokud kliknete na toto tlačítko, soubory ze zvolené záložní kopie se vymažou z pevného disku a položka se odstraní ze seznamu záložních kopií.

Vpravo nahoře se nachází pole Zvolit identifikátor. Pokud se do tohoto pole zadá platný existující identifikátor, bude uveden pouze seznam záložních kopií, které byly vytvořeny pod zadaným identifikátorem . Toto je třeba, když se např. ztratil vlastní PRAXISstick , nebo je porouchaný ... a chcete obnovit staré data na nový PRAXISstick. K tomu postupujte následovně:
- nechte si (například od lékaře, který vytvořil předchozí PRAXISsticks) vystavit nový [prázdný] PRAXISstick
- nový PRAXISstick se spustí na PC s vytvořenými záložními kopiemi předchozího PRAXISsticku (protože nový má jiný identifikátor , nejprve se nezobrazí žádný seznam záložních kopií
- pokud zadáte do pole Vybrat identifikátor v pravém horním rohu identifikátor starých záložních kopií, tak se tyto zobrazí v listině
- pak vyberte požadovanou záložní kopii a obnovte ji na nový prázdný USB klíč
Pozn.: Tímto způsobem by se dal také vytvořit PRAXISsticks z "cizích" záloh. Data vygenerovaného obnovení jsou však nadále chráněny, protože se na nový USB klíč nakopírovali zakódované a chráněné heslem, takže bez něj se nedostane přístup k těmto datům. Kromě toho není běžné, aby někdo ukládal zálohy na cizím počítači.
UPOZORNĚNÍ: Pokud v poli Vybrat identifikátor není zadán vlastní aktuální identifikátor, nemůže být pro zvolený identifikátor změněné heslo ani se přidat nebo smazat záložní kopie. Toto může provést pouze vlastník identifikátoru.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.