Operace

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Ve formuláři se nachází tabulka se seznamem operací pacienta.

Na obrázku je formulář s tabulkou uložených operací.

V tabulce jsou zobrazeny následující informace:

Kliknutím na záhlaví sloupce se tabulka setřídí střídavě vzestupně / sestupně podle hodnoty zvoleného sloupce. Směr třídění se ukazuje malou šipkou v hlavičce sloupce.

Pod tabulkou je výběr pro volbu dat. Pokud je volba nakliknutá, tak se ukáží pouze údaje, které odpovídají záznamu zvoleného kritéria. Mohou být zvoleny následující kritéria:

Příklad: Pokud je vybraný řádek (označeno malou šipkou v levém sloupci), tak se kliknutím na tlačítkuDatum ukáží jen řádky s operacemi, které byly provedeny tentýž den.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.