Karta dárce orgánů

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Kdo může tyto informace vidět, určuje pacient. K tomu se dá ve formuláři nastavení určit, zda jsou tyto údaje zpřístupněny pro každého, nebo je lze vidět jen po zadání správného hesla v hlavním menu.

Obrázek ukazuje formulář s volbami pro darování orgánů.

Aby se dal formulář editovat, je třeba nejprve zadat správné heslo v dolním poli (a ukončit zadávání klávesou tabulátor). Tím se povolí dopad na výběr z jednotlivých voleb.

V závislosti na zvolené možnosti se ukáží další pole, které mají být vyplněny.

Následující obrázek ukazuje příklad, ve kterém se zadají orgány, které lze použít pro darování orgánů.

Tlačítkem Změnu potvrdit se potvrdí, že provedené změny jsou žádoucí.

Pokud změny udělá pacient ve svém PRAXISstick-softwaru, tak se ta volba automaticky zaškrtne.
Pokud změny udělá jiný uživatel (lékař, ...) v jeho softwaru na sdílených datech, tak se zaškrtnutí automaticky odstraní a pacient musí znovu potvrdit v jeho PRAXISstick-softwaru, že uživatelům provedené změny jsou pacientem požadované.

Pole Datum se při opuštění formuláře automaticky vyplní, příp. po každé změně ve formuláři zaktualizuje.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.