Závě»

DŮLE®ITÉ UPOZORNĚNÍ:
Zde napsána závě» není právně závazná! Má pouze informativní charakter.
Pouze vlastnoručně napsána a podepsána závě» je právně závazná.

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Kdo můľe tyto informace vidět, určuje pacient. K tomu se dá ve formuláři nastavení určit, zda jsou tyto údaje zpřístupněny pro kaľdého, nebo je lze vidět jen po zadání správného hesla v hlavním menu.

Obrázek ukazuje formulář s informativní závětí.

Data muze editovat jen pacient. Aby se dal formulář editovat, je třeba nejprve zadat správné heslo v dolním poli (a ukončit zadávání klávesou tabulátor). Tím se povolí dopad na zadání textu do pole závěti a poznámky.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.