Uživatelská oprávnění

Toto okno se otevře z formuláře uživatelé.

Na obrázku je formulář s oprávněními zvoleného uživatele.

Ve formuláři se nacházejí pro každé v hlavním menu na ukazování dat se nacházející tlačítko, příslušná oprávnění uživatele. Těmito lze určit, což zvolený uživatel může dělat s jednotlivými daty na PRAXISsticku.


- Pro data skupiny Údaje lékařů (viz hlavní menu) existují oprávnění číst pro cizí data) a psát, přidat a vymazat (pro vlastní data). Tyto mají následující význam:


- Pro data skupiny Údaje pacientů (viz hlavní menu) existují pouze oprávnění číst a psát, protože existuje pouze jeden záznam.
Tyto mají následující význam:

UPOZORNĚNÍ: V této skupině se může udělit oprávnění psát jen tehdy, pokud se udělí i oprávnění číst.


- Oprávnění pacient značí:


Pokud chce pacient měnit výchozí oprávnění uživatele (rozšířit / omezit), tak klikne na příslušné pole pro tyto práva. Nachází se v poli háček, tak je zvolenému uživateli oprávnění povoleno. Odstraní se háček, tak se uživateli v budoucnu odebere oprávnění na tato data.

PŘÍKLAD: Uživatel má dostat jen práva na přidání nových nálezů, ale nemá mít oprávnění číst nálezy jiných uživatelů, ani oprávnění na změnu a mazání (i vlastních) nálezů.

ŘEŠENÍ: K tomu se odstraní háčky při oprávněních Nálezy pod číst, psát a vymazat.
Háček pod přidat se udělá.

UPOZORNĚNÍ:
- Vlastní nálezy (vlastní data) může uživatel vždy číst. Když si to nepřejete, tak nedejte uživateli PRAXISstick.
- Cizí data uživatel nesmí nikdy měnit.

Vysvětlení příkladu:

 

Kliknutím na tlačítko Přerušit se po potvrzení vrátí zpět všechny ve formuláři provedené změny.
UPOZORNĚNÍ: Toto tlačítko stojí k dispozici až po provedené změně ve formuláři.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací zpět k formuláři uživatelé.