Rozhodnutí pacienta

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Kdo může tyto informace vidět, určuje pacient. K tomu se dá ve formuláři nastavení určit, zda jsou tyto údaje zpřístupněny pro každého, nebo je lze vidět jen po zadání správného hesla v hlavním menu.

Obrázek ukazuje prázdný formulář s rozhodnutím pacienta.

Aby se dal formulář editovat, je třeba nejprve zadat správné heslo v dolním poli (a ukončit zadávání klávesou tabulátor). Tím se povolí dopad na pole pro zadání požadovaného opatrujícího a při potřebě poznámky. Dodatečně se ukážou další tlačítka, kterými se dá udělat / smazat podpis a při potřebě vymazat údaje opatrujícího.

Následující obrázek ukazuje příklad vyplněného formuláře.

Pole Datum se automaticky vyplní při opuštění formuláře, příp. při každé změně ve formuláři se zaktualizuje.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.