Naměřené hodnoty

Toto okno se otevře z hlavního menu.

Ve formuláři se nachází tabulka se seznamem u pacienta naměřených hodnot (krevní tlak, puls, teplota, váha, ...).

Na obrázku je formulár s tabuľkou uložených naměřených hodnot.

V tabulce jsou zobrazeny následující informace:

Pak následují sloupce s vypočtenými hodnotami. Tyto se doplní automaticky po zavedení na výpočet potřebných hodnot a nedají se uživatelem změnit.

Barva pro zadané hodnoty krevního tlaku má nasledujíci význam:
Zelená: Optimální krevní tlak
Oranžová: Krevní tlak, který potřebuje kontrolu (vysoký / nízký)
Červená: Krevní tlak, který potřebuje léčbu (příliš vysoký / příliš nízký) (obraťte se na lékaře)

Barva při hodnotách teploty má následující význam:
Zelená: Normální teplota
Oranžová: Není potřeba medicínského ošetření
Červená: Teplotu třeba vyšetřit (obraťte se na lékaře)

Barva při vypočtených hodnotách váhy má následující význam:
Zelená: Optimální váha
Oranžová: Lehká pod- / nadváha
Červená: Pod- / nadváha

Pozn.: Výpočty vah BMI a normální- / ideální váha se dělají různými metodami, čímž může dojít k malým odchylkám v hodnotách.

UPOZORNĚNÍ:
- Zadávání hodnot do jednotlivých sloupců se prověřuje na platné hodnoty (např. nelze zadat negativní hodnotu pro krevní tlak). Při neplatných hodnotách se ukáže chybové okno (a hodnotu třeba opravit).
- Zadávané hodnoty jsou omezeny na určité intervaly (např. výšku lze zadat v rozmezí 20 - 260 cm).

Příklad: V horním obrázku se ke zadané Výšce a Váze vypočítala nadváha. Sloupec Normální váha do (kg) se obarví červeně (u podváhy by se zabarvil sloupec Normální váha od (kg)). Sloupec BMI se zabarvil jednou oranžově, neboť podle výpočtu BMI váha je jen lehkou nadváhou.

Kliknutím na záhlaví sloupce "Datum" se tabulka setřídí střídavě vzestupně / sestupně podle hodnoty sloupce. Směr třídění se ukazuje malou šipkou v hlavičce sloupce.

Pod tabulkou je výběr pro volbu dat. Pokud je volba nakliknutá, tak se ukáží pouze údaje, které odpovídají záznamu zvoleného kritéria. Mohou být zvoleny následující kritéria:

Příklad: Pokud je vybrán řádek (označeno malou šipkou v levém sloupci), tak se kliknutím na tlačítku Datum ukáží jen naměřené hodnoty, které byly naměřeny ve zvoleném dnu.

Dole se nacházejí tlačítka na editování záznamů v tabulce. Jednotlivá tlačítka mají následující význam:

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.