Heslo

Toto okno se otevře z hlavního menu. Je přístupné pokud v hlavním menu bylo zadáno správné heslo.

V tomto formuláři lze změnit stávající heslo.

UPOZORNĚNÍ: Minimální délka hesla je 4 znaky. Mohou to být písmena, číslice a některé speciální znaky. Neplatné znaky se nepřevezmou.

Obrázek ukazuje formulář na změnu hesla.

Aby se dalo heslo změnit, je třeba nejprve zadat staré heslo. Tím se zajistí, že jen osoba, která zná dosavadní heslo, je oprávněna heslo změnit.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se zadá nesprávné heslo, nebo neplatný znak, tak se to naznačí červeným vykřičníkem vedle příslušného pole.

Pak třeba v následujících řádcích (Nové heslo a Nové heslo opakovat) zadané nové heslo 2 krát zadat přesně stejně, aby se daly vyloučit překlepy. Pokud jsou obě informace v souladu, tak se dá nové heslo převzít klepnutím na tlačítko Převzít. Toto tlačítko je k dispozici pouze po zadání nového hesla.

Kliknutím na tlačítko Zrušit zůstane staré heslo nezměněno.

Kliknutím na tlačítko Pomoc se otevře tato stránka.

Kliknutím na OK se vrací do hlavního menu.