Aktualizácia

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Obrázok ukazuje formulár na aktualizáciu dát pacienta.

Vo formulári sa ukážu na ľavej strane dáta pacienta, ako sú uložené na počítači užívateľa.
Sú rozdelené do 3 skupín (dáta pacienta, dáta poistenia a EHIC-dáta). Každá skupina sa dá zvoliť príslušnou voľbou.

Na pravej strane sa ukazujú dáta pacienta, ako sú uložené na PRAXISsticku.

Ak chcete aktualizovať údaje na PRAXISsticku, vyberte na ľavej strane časti dát, ktoré majú byť aktualizované (napr. háčik u dát poistenia). Tieto sa už nebudú ukazovať zatmené.
Potom sa dole klikne na tlačidlo > aktualizovať > a zvolené dáta sa prenesú z počítača na PRAXISstick.


Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.