Užívateľ

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Na obrázku je formulár na aktualizovanie dát užívateľa.

Vo formulári sa ukazujú dáta užívateľa, ako sú uložené na užívateľovom počítači.
Tieto sa prenesú pri editovaní dát pacienta užívateľom na PRAXISstick do zoznamu užívateľov PRAXISsticku.

Pozn.: po každej zmene dát užívateľa sa tieto pri opätovnom použití PRAXISsticku pacienta v zozname užívateľov automaticky zaktualizujú.


Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.