Užívatelia

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Vo formulári sa nachádza tabuľka so zoznamom všetkých užívateľov, ktorí mali prístup na PRAXISstick a editovali / pridávali dáta.

Na obrázku je formulár s tabuľkou užívateľov.

V tabuľke sú zobrazené nasledujúce informácie:

Kliknutím na záhlavie stĺpca sa tabuľka zotriedi striedavo vzostupne / zostupne podľa hodnoty zvoleného stĺpca. Smer triedenia sa ukazuje malou šípkou v hlavičke stĺpca.

Odovzdá pacient prvý krát jeho PRAXISstick novému - v tabuľke sa ešte nenachádzajúcemu - užívateľovi s PRAXISstick-softvérom (napr. zdravotnícke zariadenie, lekár, ...), tak sa dáta užívateľa automaticky zavedú spolu s jeho štandardnými oprávneniami do tabuľky užívateľov.
UPOZORNENIE: Užívateľ má vždy oprávnenie na čítanie dát, ktoré sám na kľúči uložil.

Ak si chcete pozrieť detaily zvoleného užívateľa, tak sa dá kliknutím na tlačidlo Údaje o užívateľovi otvoriť formulár s podrobnými informáciami o užívateľovi.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.