Karta darcu orgánov

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Kto môže tieto informácie vidieť, určuje pacient v nastaveniach jeho PRAXISstick-softvéru. Tam môže určiť, či sú tieto údaje sprístupnené pre každého, alebo ich je možné vidieť len po zadaní správneho hesla v jeho PRAXISstick-softvéri.

Obrázok ukazuje formulár s voľbami pre darovanie orgánov.

V závislosti od zvolenej možnosti sa ukážu ďalšie polia, ktoré majú byť vyplnené.

Obrázok ukazuje príklad, v ktorom sú zadané orgány, ktoré sa nemôžu použiť pre darcovstvo orgánov.

Pacient ešte musí v jeho PRAXISstick-softvéri zmeny potvrdiť, lebo len v jeho PRAXISstick-softvéri sa nachádza tlačidlo na potvrdenie urobených zmien.


Pole Dátum sa pri opustení formulára automaticky vyplní, príp. po každej zmene vo formulári zaktualizuje.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.