Rozhodnutie pacienta

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Kto môže tieto informácie vidieť, určuje pacient v nastaveniach jeho PRAXISstick-softvéru. Tam môže určiť, či sú tieto údaje sprístupnené pre každého, alebo ich je možné vidieť len po zadaní správneho hesla v jeho PRAXISstick-softvéri.

Obrázok ukazuje prázdny formulár s rozhodnutím pacienta.

Ak je prístup povolený a užívateľ má oprávnenie na editovanie, tak sa povolí prístup na jednotlivé vstupné polia pre zadanie požadovaných údajov opatrovateľa, a ak je to nutné, poznámku.
Tlačidlom pridať môže užívateľ rýchlo zaviesť vlastnú adresu ako opatrovateľ.
Pozn.: Každou zmenou dát na formulári sa príp. existujúci podpis pacienta vymaže a musí v jeho PRAXISstick-softvéri obnoviť.

Pacient ešte musí v jeho PRAXISstick-softvéri, v ktorom sa nachádzajú dodatočné tlačidlá, údaje vlastným podpisom potvrdiť.

Pole Dátum sa pri opustení formulára automaticky vyplní, príp. po každej zmene vo formulári zaktualizuje.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.