Registrácia

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Obrázok ukazuje formulár na registráciu PRAXISstick softvéru.

Na rozdiel od PRAXISstick-softvéru pre pacientov, ktorý slúži len na ukázanie na kľúči uložených dát, je na USB-kľúči nainštalovaný a nemusí sa nechať zaregistrovať, musí sa PRAXISstick-softvér pre užívateľov, ktorí chcú na PRAXISsticku ukladať dáta, nechať zaregistrovať.

K tomu je treba ukázaný formulár vyplniť, vytlačiť a podpísaný faxom alebo poštou odoslať na zaregistrovanie. Tým sa preverí, že len poverené osoby zo zdravotníctva (príp. administrácia) softvér nainštalujú.


Prevedenie registrácie:

1) Najprv je treba pod Licenciou zadať, či sa má zaregistrovať bezplatná verzia, ktorá oprávňuje len čítanie už existujúcich dát,
alebo plná verzia, ktorá oprávňuje aj editovanie dát.
Pozn.: Aktuálnu cenovú listinu plnej verzie pre rôzne krajiny je možno vidieť na nasledovnej stránke v internete:
http://moro.onlinehome.de/

2) Potom sa zadá počet objednaných licencií.

3) Potom sa zvolí, či sa softvér registruje na "osobu" (napr. lekár / stomatológ / terapeut / lekárnik / ...),
alebo na "firmu" (napr. nemocnica / dom opatery / sanatórium / poisťovňa / ...).
Podľa voľby sa v registračnom formulári zmenia niektoré polia, ktoré majú len pre daný výber význam.

4) Potom sa vyplnia ďalšie polia registračného formulára. Prinajmenej je potrebné, aby boli aspoň tučne označené povinné polia vyplnené. Ak sa nevyplní povinné pole, tak sa registračný formulár dovtedy nedá vytlačiť, pokiaľ sa do povinného políčka údaje nedoplnia.

5) Nakoniec sa zadajú do polí "Príslušný úrad" a "Číslo" potrebné údaje, ktorými sa dá overiť správnosť zadaných údajov.

Príklady:

Lekár môže v poli Príslušný úrad zadať Lekársku komoru a v poli Číslo jemu pridelené číslo (napr.kód lekára, IČO, ...).
Firma môže do tých polí zaviesť údaje z Obchodného registra.Po vyplnení všetkých potrebných údajov si prečítajte podmienky. Ak s nimi súhlasíte, tak sa to potvrdí kliknutím na prepínač: Podmienky som prečítal a súhlasím. Tým sa sprístupní tlačidlo Vytlačiť. Toto vytlačí vyplnený registračný formulár s aktuálnym dátumom. Vyplňte dole vo formulári miesto a podpíšte ho. Odošlite potom registráciu faxom alebo poštou na v podmienkach zadané číslo faxu / poštovú adresu.

Po niekoľkých dňoch dostanete cez eMail objednaný doplnok pre PRAXISstick-softvér s Vašimi oprávneniami na dáta.


Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.