Röntgenové snímky

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Vo formulári sa nachádza tabuľka so zoznamom uložených röntgenových snímkov.

Na obrázku je formulár s tabuľkou uložených röntgenových snímkov.

V tabuľke sú zobrazené nasledujúce informácie:

Kliknutím na záhlavie stĺpca sa tabuľka zotriedi striedavo vzostupne / zostupne podľa hodnoty zvoleného stĺpca. Smer triedenia sa ukazuje malou šípkou v hlavičke stĺpca.

Pod tabuľkou je výber pre voľbu dát. Ak je voľba nakliknutá, tak sa ukážu iba údaje, ktoré zodpovedajú záznamu zvoleného kritéria. Môžu byť zvolené nasledujúce kritériá:

Príklad: Ak je vybraný riadok (označené malou šípkou v ľavom stĺpci), tak sa kliknutím na tlačidle Orgán ukážu len riadky s röntgenovými snímkami toho istého orgánu.

Ak si chcete pozrieť zvolenú röntgenovú snímku, tak sa dá kliknutím na tlačidlo Röntgenovú snímku ukázať otvoriť formulár s röntgenovou snímkou a nálezom.
Poznámka: Formulár s röntgenovou snímkou možno otvoriť dvojitým kliknutím na požadovaný riadok.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.