Závet

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Tu napísaný závet nie je právne záväzný! Má iba informatívny charakter.
Iba vlastnoručne napísaný a podpísaný závet je právne záväzný.

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Kto môže tieto informácie vidieť, určuje pacient v nastaveniach jeho PRAXISstick-softvéru. Tam môže určiť, či sú tieto údaje sprístupnené pre každého, alebo ich je možné vidieť len po zadaní správneho hesla v jeho PRAXISstick-softvéri.

Obrázok ukazuje formulár s informatívnym závetom.

Dáta môže editovať len pacient so svojím PRAXISstick-softvérom.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.