Vyšetrenia

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Vo formulári sa nachádza tabuľka so zoznamom uložených vyšetrení pacienta (napr. ekg, ultrazvuk, sonografia, ...).

Na obrázku je formulár s tabuľkou uložených vyšetrení.

V tabuľke sú zobrazené nasledujúce informácie:

Kliknutím na záhlavie stĺpca sa tabuľka zotriedi striedavo vzostupne / zostupne podľa hodnoty zvoleného stĺpca. Smer triedenia sa ukazuje malou šípkou v hlavičke stĺpca.

Pod tabuľkou je výber pre voľbu dát. Ak je voľba nakliknutá, tak sa ukážu iba údaje, ktoré zodpovedajú záznamu zvoleného kritéria. Môžu byť zvolené nasledujúce kritériá:

Príklad: Ak je vybraný riadok (označené malou šípkou v ľavom stĺpci), tak sa kliknutím na tlačidle Lekár ukážu len riadky s vyšetreniami, ktoré boli urobenné týmto lekárom.

Ak si chcete pozrieť zvolené dáta vyšetrenia (a súbor existuje), tak sa dá kliknutím na tlačidlo Vyšetrenie ukázať spustiť pre zvolené dáta zodpovednú aplikáciu na ukázanie zvolených dát.

Napr. sa dá ukázať MPEG-video v aplikácii, ktorá dokáže tento formát zobraziť. Ak sa takáto aplikácia nenachádza na počítači, tak dostanete správu, že sa zvolené dáta nedajú ukázať.
Poznámka: Aplikáciu s príslušnými dátami vyšetrenia možno otvoriť dvojitým kliknutím na požadovaný riadok.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.