Stavy chrupu

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Vo formulári sa nachádza tabuľka so zoznamom uložených statusov chrupu.

Na obrázku je formulár s tabuľkou uložených stavov chrupu.

V tabuľke sú zobrazené nasledujúce informácie:

Kliknutím na záhlavie stĺpca sa tabuľka zotriedi striedavo vzostupne / zostupne podľa hodnoty zvoleného stĺpca. Smer triedenia sa ukazuje malou šípkou v hlavičke stĺpca.

Pod tabuľkou je výber pre voľbu dát. Ak je voľba nakliknutá, tak sa ukážu iba údaje, ktoré zodpovedajú záznamu zvoleného kritéria. Môžu byť zvolené nasledujúce kritériá:

Príklad: Ak je vybraný riadok (označené malou šípkou v ľavom stĺpci), tak sa kliknutím na tlačidle Stomatológ ukážu len riadky so stavmy chrupu, ktoré boli zavedené týmto stomatológom.

Ak si chcete pozrieť zvolený stav chrupu, tak sa dá kliknutím na tlačidlo Stav chrupu ukázať otvoriť formulár so stavom chrupu.
Poznámka: Zubný stav možno otvoriť dvojitým kliknutím na požadovaný riadok.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.