Práceneschopnosti

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Vo formulári sa nachádza tabuľka so zoznamom pacientovi vystavených a uložených práceneschopností.

Na obrázku je formulár s tabuľkou vystavených práceneschopností.

V tabuľke sú zobrazené nasledujúce informácie:

Kliknutím na záhlavie stĺpca sa tabuľka zotriedi striedavo vzostupne / zostupne podľa hodnoty zvoleného stĺpca. Smer triedenia sa ukazuje malou šípkou v hlavičke stĺpca.

Pod tabuľkou je výber pre voľbu dát. Ak je voľba nakliknutá, tak sa ukážu iba údaje, ktoré zodpovedajú záznamu zvoleného kritéria. Môžu byť zvolené nasledujúce kritériá:

Príklad: Ak je vybraný riadok (označené malou šípkou v ľavom stĺpci), tak sa kliknutím na tlačidle Lekár ukážu len riadky s práceneschopnosťami, ktoré boli vystavené týmto lekárom.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.