Nastavenia

Toto okno sa otvorí z hlavného menu. Je prístupné ak v hlavnom menu bolo zadané správne heslo.

V tomto formulári sa dajú zmeniť nastavenia pre dáta v skupine hlavného menu údaje pacienta, ktoré sa majú nechať sprístupniť pre všetkých užívateľov.

UPOZORNENIE: Nastavenia pre krajinu a jazyk sú predbežne nedostupné. Sú pripravené na rozšírenia v budúcich verziách.

Obrázok ukazuje formulár na zmenu nastavení.

Ak majú byť určité dáta pacienta (napr. pohotovostné informácie) dostupné na čítanie pre všetkých užívateľov (napr. lekári) bez zadania hesla, tak sa udelí toto právo háčikom vedľa želaných dát.
Toto oprávnenie (háčik) sa udelí kliknutím myšou do príslušného poľa a pri potrebe sa odstráni ďalším kliknutím.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.