Heslo

Toto okno sa otvorí z hlavného menu. Je prístupné ak v hlavnom menu bolo zadané správne heslo.

V tomto formulári sa dá zmeniť existujúce heslo.

UPOZORNENIE: Minimálna dĺžka hesla je 4 znaky. Môžu to byť písmená, číslice a niektoré špeciálne znaky. Neplatné znaky sa neprevezmú.

Obrázok ukazuje formulár na zmenu hesla.

Aby sa dalo heslo zmeniť, je treba najprv zadať staré heslo. Tým sa zaistí, že len osoba, ktorá pozná doterajšie heslo, je oprávnená heslo zmeniť.
UPOZORNENIE: Ak sa zadá nesprávne heslo, alebo neplatný znak, tak sa to naznačí červeným výkričníkom vedľa príslušného poľa.

Potom treba v nasledovných riadkoch (Nové heslo a Nové heslo opakovať) zadané nové heslo 2 krát zadať presne rovnako, aby sa dali vylúčiť preklepy. Ak sú obidve informácie v súlade, tak sa dá nové heslo prevziať kliknutím na tlačidlo Prevziať. Toto tlačidlo je k dispozícii iba po zadaní nového hesla.

Kliknutím na tlačidlo Zrušiť ostane staré heslo nezmenené.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.