Nový PRAXISstick zhotoviť

Toto okno sa otvorí z hlavného menu pri zhotovovaní nového PRAXISsticku zo standalone-verzie aplikácie.

Obrázok ukazuje formulár na manuálne Zavedenie dát pacienta na PRAXISstick.

Do formulára sa zadajú dáta pacienta na zhotovenie PRAXISsticku. K tomu je potrebné vyplniť aspoň tučne označené políčka.

V poli pre kód krajiny sa automaticky vyplní značka krajiny, pre ktorú bola urobená registrácia.

V poli Platnosť sa zavedie 10-ročná platnosť od dátumu vystavenia
(ako upozornenie, že USB-kľúč by mal byť obnovený najneskôr po uplynutí tejto doby).


Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na Prerušiť sa preruší zhotovovanie PRAXISsticku a vráti naspäť k hlavnému menu.

Ak sú prinajmenej vyplnené všetky potrebné polia, tak sa kliknutím na tlačidlo OK vráti naspäť do hlavného menu a zhotoví nový PRAXISstick.