Pohotovostné informácie

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Kto môže tieto informácie vidieť, určuje pacient. K tomu sa dá vo formulári nastavenia určiť, či sú tieto údaje sprístupnené pre každého, alebo ich je možné vidieť len po zadaní správneho hesla v hlavnom menu.

Obrázok ukazuje formulár s pohotovostnými informáciami.

Dáta môže editovať len medicínsky personál s príslušnými oprávneniami na editovanie dát.

Pacient môže editovať len polia príbuzných. K tomu je treba najprv zadať správne heslo vo vedľajšom poli (a ukončiť zadávanie klávesom tabulátor). Tým sa povolí dosah na polia príbuzní.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.