Karta darcu orgánov

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Kto môže tieto informácie vidieť, určuje pacient. K tomu sa dá vo formulári nastavenia určiť, či sú tieto údaje sprístupnené pre každého, alebo ich je možné vidieť len po zadaní správneho hesla v hlavnom menu.

Obrázok ukazuje formulár s voľbami pre darovanie orgánov.

Aby sa dal formulár editovať, je treba najprv zadať správne heslo v dolnom poli (a ukončiť zadávanie klávesom tabulátor). Tým sa povolí dosah na výber z jednotlivých volieb.

V závislosti od zvolenej možnosti sa ukážu ďalšie polia, ktoré majú byť vyplnené.

Nasledujúci obrázok ukazuje príklad, v ktorom sa zadajú orgány, ktoré sa môžu použiť pre darcovstvo orgánov.

Tlačidlom Zmenu potvrdiť sa potvrdí, že urobené zmeny sú žiaduce.

Ak zmeny urobí pacient vo svojom PRAXISstick-softvéri, tak sa tá voľba automaticky začiarkne.
Ak zmeny urobí iný užívateľ (lekár, ...) v jeho softvéri na zdieľaných dátach, tak sa začiarknutie automaticky odstráni a pacient musí znova potvrdiť v jeho PRAXISstick-softvéri, že užívateľom urobené zmeny sú pacientom želané.

Pole Dátum sa pri opustení formulára automaticky vyplní, príp. po každej zmene vo formulári zaktualizuje.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.