Rozhodnutie pacienta

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Kto môže tieto informácie vidieť, určuje pacient. K tomu sa dá vo formulári nastavenia určiť, či sú tieto údaje sprístupnené pre každého, alebo ich je možné vidieť len po zadaní správneho hesla v hlavnom menu.

Obrázok ukazuje prázdny formulár s rozhodnutím pacienta.

Aby sa dal formulár editovať, je treba najprv zadať správne heslo v dolnom poli (a ukončiť zadávanie klávesom tabulátor). Tým sa povolí dosah na polia pre zadanie želaného opatrujúceho a pri potrebe poznámky. Dodatočne sa ukážu ďalšie tlačidlá, ktorými sa dá urobiť / vymazať podpis a pri potrebe vymazať údaje opatrujúceho.

Nasledujúci obrázok ukazuje príklad vyplneného formulára.

Pole Dátum sa automaticky vyplní pri opustení formuláru, príp. pri každej zmene vo formulári sa zaktualizuje.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.