Závet

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Tu napísaný závet nie je právne záväzný! Má iba informatívny charakter.
Iba vlastnoručne napísaný a podpísaný závet je právne záväzný.

Toto okno sa otvorí z hlavného menu.

Kto môže tieto informácie vidieť, určuje pacient. K tomu sa dá vo formulári nastavenia určiť, či sú tieto údaje sprístupnené pre každého, alebo ich je možné vidieť len po zadaní správneho hesla v hlavnom menu.

Obrázok ukazuje formulár s informatívnym závetom.

Dáta môze editovať len pacient. Aby sa dal formulár editovať, je treba najprv zadať správne heslo v dolnom poli (a ukončiť zadávanie klávesom tabulátor). Tým sa povolí dosah na zadanie textu do poľa závetu a poznámky.

Kliknutím na tlačidlo Pomoc sa otvorí táto stránka.

Kliknutím na OK sa vracia do hlavného menu.