Začiatok

O B J E D N Á V K A

Odosielateľ
Napíšte sem Vašu adresu:
Titul:
Meno:
Priezvisko:
Ul.:
PSČ: Miesto:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Špecializácia:

Objednávam týmto plnú verziu PRAXIS-softvéru: kus(ov)
pre agendu lekárskych ambulancií.
Aktualizácie sa musia extra objednať.

Žiadané začiarknite.

PRAXIS-softvér a návod (bez aktualizácií) EUR 32,-
Dostanete plnú verziu (inkl. PRAXISstick) na CD s vytlačeným návodom.
Dodatočne sa pripočíta EUR 3,95 za balenie a poštovné.
Dodávacia lehota cca. 1-3 týždne.

PRAXIS-softvér registrácia (bez aktualizácií) EUR 0,-
Softvér (inkl. PRAXISstick) sa stiahne z internetu a nainštaluje podľa pokynov na uvedenej stránke.

    Prenos skúšobnej verzie

Na 6 mesiacov obmedzená plná verzia.
Po zaregistrovaní obmedzenej verzie dostanete mailom aktualizáciu na neobmedzenú plnú verziu.
Pacienti sa pri aktualizácii na plnú verziu zachovajú.

PRAXIS aktualizácie (na 12 mesiacov) ** EUR 78,-
Dostanete aktualizácie na 1 rok.
Aktualizácie obsahujú nové verzie programu, aktuálne tipy, pomoc pri problémoch, ....

Abonement aktualizácií sa automaticky predĺži o 1 rok,
ak sa nevypovie najneskôr 1 mesiac pred vypršaním.

**) Minimálna doba aktualizácií: 1 rok

Uvedené ceny sú inkl. všetkých poplatkov.


Používam: Windows 7 alebo vyššia verzia
                  iné Informácie o inštalácii pod staršími Windows-verziami sa nachádazjú na stránke: Systémové predpoklady

Spôsob platby: faktúra dobierka


Kúpa softvéru odporučená od (identifikačné číslo užívateľa):

Zakúpenie softvéru je plánované neskôr. Pošlite mi Vašu ponuku o mesiacov.


Chcel by som si nechať urobiť programy pre vlastnú potrebu.


Miesto dňa

email Celkove:   EUR     

upozornenie UPOZORNENIE: Ak nedostanete behom 48 hodín (do 2 pracovných dní) potvrdenie objednávky, pošlite e-mail s Vašimi údajmi:
      meno, adresa, špecializácia, objednávka
   na: ivan.moro@online.de