PRAXISstick

Koncept

PRAXISstick se skládá ze dvou softwarových komponent:

PPŘÍKLAD:
- Lékař může např. na PRAXISsticku uložit nález, zaregistrovat očkování, ... - a to prostřednictvím vlastního uživatelského softwaru (který je obvykle integrován do jeho zdravotního softwaru), takže se to může provádět buď automaticky, nebo pomocí jednoho kliknutí. Původní data o výkonu (nález, očkování, ...), zůstanou v lékařském softwaru na počítači lékaře a nemohou se ztratit, i kdyby se ztratil PRAXISstick.
- Jiný uživatel může prohlížet data pouze tehdy, pokud má přístupová práva k příslušným datům na PRAXISsticku.
- Pacient si může podívat (ale ne měnit) data na PRAXISsticku pomocí softwaru pro pacienty, který se nachází na PRAXISsticku.


Veškerá data jsou na PRAXISsticku šifrovány (včetně obrázky, textové soubory, video, ...), takže se nedají přímo číst, a nemohou být vyměněny.
Každý jednotlivý zápis (rp, poukaz, nález, diagnóza, ...) automaticky obdrží jedno generátorem náhodných čísel vytvořené transakční číslo, jehož platnost vystavení je možné kontrolovat (zda bylo vystaveno aplikačním softwarem zvoleného uživatele [lékař, pojišťovna, ...]).

Pacientovi se při instalaci pacientova klíče autorizovanou osobou (registrovaný lékař, zdravotní pojišťovna, ...) vytvoří heslo z minimálně 5 znaků (písmena, číslice). To se vytiskne a předá pacientovi. Tento ho může kdykoliv změnit. Je uloženo v zašifrované podobě - t.j. pokud se ztratí, tak autorizovaná osoba může znovu vygenerovat nové heslo, které přepíše staré. Pacient přijde s novým heslem znovu ke svým datům na PRAXISsticku.

Uživatel (lékař, ...) nepotřebuje heslo pacienta (ani speciální karty na podpis) na přístup k datům na PRAXISsticku. T.j. pacient nemusí v ambulanci zadat tajné čísla a uživatel může použít PRAXISstick i v případě, že pacient zapomněl své heslo. Uživatel má své vlastní přístupová práva k datům na PRAXISstick (které mohou být pacientem rozšířené / omezené).


Stránka na přenos zkušebního softwaru.

Další informace pro vývojáře softwaru.

Autor

Ponuky Domovská stránka


Tiráž